Kom Laten Wij (Aan)Bidden! DELFT

Kom Laten Wij (Aan)Bidden! DELFT

by
432 432 people viewed this event.

Op 21 februari is het weer zover!

Wij roepen het volk van God op om zondag 21 februari van 14:00 tot 16:00 bij elkaar te komen voor deze gebeds- en aanbiddingsmanifestatie op D.V.V. Delft terrein te Delft.

en Mijn volk waarover Mijn Naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken Mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen.2 Kronieken 7:14 NBG51

Dit is de vierde van de vele steden waar we Gods volk oproepen om Hem aan te roepen voor de stad, de overheid en het land!Nederland heeft Jezus nodig!

BELANGRIJK OM TE LEZEN!

Aanmelden voor dit event kan via het facebookevent of per mail: aanmelden@komlatenwijaanbidden.nl

Bij gezondheidsklachten zoals griep, koorts of coronaklachten kan u niet deelnemen aan deze manifestatie!

Bij aankomst en vertrek zullen er parkeerwachten zijn die erop toezien dat er met de voorgeschreven afstand met het voorgeschreven aantal deelnemers naar de locatie gelopen wordt. Deelnemers uit hetzelfde huishouden uitgezonderd.

Bij aankomst en vertrek van het veld dienen de aanwijzingen van de ordedienst opgevolgd te worden en kan er plaatsgenomen worden bij een vlaggetje in de grond. Deze staan 3 meter uit elkaar in zigzag formatie.

De hele gebeds- en aanbiddingsmanifestatie is afgestemd op de coronamaatregelen die door de Rijksoverheid per wet zijn opgesteld en deze valt onder de Wet Openbare Manifestaties.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op via: contact@komlatenwijaanbidden.nl

#komlatenwijbidden #herstelonsland #letuspray #letusworship #letuspraytogether #healourland

Event registration closed.
 

Date And Time

2021-02-21 @ 02:00 AM to
2021-02-21 @ 04:00 AM
 

Registration End Date

2021-02-21
 

Location

Share With Friends